Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดน่าน

ข่าวกิจกรรม

โครงการเสริมสร้างศักยภาพอาสาสมัครแรงงานจังหวัดน่าน ประจำปี 2562 ...

ร่วมกิจกรรมวันดินโลก ...

การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน รอบที่ ๓ ...

สรจ.น่าน ประชุมคณะกรรมการศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบ ...

แรงงานจังหวัดน่านร่วมพิธีวันจักรี ...

แรงงานจังหวัดน่านร่วมพิธีวันพระเจ้าน่าน ...

สรจ.น่านจัดโครงการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ...

สรจ.น่านร่วมจัดกิจกรรม นัดพบแรงงาน ...

TOP