Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดน่าน

สถิติแรงงานจังหวัด

ค้นหา

สถิติแรงงานไตรมาส 3 ปี 2561

ครั้ง เผยแพร่โดย 12 ม.ค. 2562

สถิติแรงงานไตรมาส 2 ปี 2561

ครั้ง เผยแพร่โดย 12 ม.ค. 2562

สถิติแรงงานไตรมาส 1 ปี 2561

ครั้ง เผยแพร่โดย 12 มิ.ย. 2561

สถิติแรงงานไตรมาส 4 ปี 2560

ครั้ง เผยแพร่โดย 12 มิ.ย. 2561

ภาวะการมีงานทำไตรมาส 3/60

ครั้ง เผยแพร่โดย 18 ม.ค. 2561

ภาวะการมีงานทำ ไตรมาส 1 ปี 2560

ครั้ง เผยแพร่โดย 17 ม.ค. 2561

ภาวะการมีงานทำไตรมาส 2 ปี 2560

ครั้ง เผยแพร่โดย 4 ก.ย. 2560

ภาวะการมีงานทำไตรมาสที่ 4 ปี 2559

ครั้ง เผยแพร่โดย 23 ก.พ. 2560

ภาวะการมีงานทำไตรมาส 3 ปี 2559

ครั้ง เผยแพร่โดย 1 ธ.ค. 2559

แรงงานนอกระบบภาคเหนือปี 2558

ครั้ง เผยแพร่โดย 8 ก.ย. 2559
TOP