Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดน่าน

แบนเนอร์ สไลด์

ติดต่อเรา

นางสาวอัมพร  เปรมปรี

นางสาวอัมพร เปรมปรี

แรงงานจังหวัดน่าน
ศาลากลางจังหวัดน่าน สำนักงานแรงงานจังหวัดน่าน ชั้น 1 ถนนน่าน-พะเยา ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

แผนที่ตั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ

ประกาศ

ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

สถานการณ์แรงงานไทย

สถานการณ์แรงงานจังหวัด

ไตรมาส 2 ปี 2565

ไตรมาส 2 ปี 2565

pll_number_of_visitor 3 ครั้ง pll_posted_date 11 ส.ค. 2565
ไตรมาส 1 ปี 2565

ไตรมาส 1 ปี 2565

pll_number_of_visitor 15 ครั้ง pll_posted_date 11 พ.ค. 2565
รายปี 2564

รายปี 2564

pll_number_of_visitor 30 ครั้ง pll_posted_date 14 ก.พ. 2565
ไตรมาส 4 ปี 2564

ไตรมาส 4 ปี 2564

pll_number_of_visitor 11 ครั้ง pll_posted_date 8 ก.พ. 2565
ไตรมาส 3 ปี 2564

ไตรมาส 3 ปี 2564

pll_number_of_visitor 13 ครั้ง pll_posted_date 9 พ.ย. 2564
ไตรมาส 2 ปี 2564

ไตรมาส 2 ปี 2564

pll_number_of_visitor 14 ครั้ง pll_posted_date 9 ส.ค. 2564

สถิติแรงงานจังหวัด

สถิติแรงงานจังหวัด

สถิติแรงงานไตรมาส 3 ปี 2561

pll_number_of_visitor 0 ครั้ง เผยแพร่โดย 12 ม.ค. 2562

สถิติแรงงานไตรมาส 2 ปี 2561

pll_number_of_visitor 0 ครั้ง เผยแพร่โดย 12 ม.ค. 2562

สถิติแรงงานไตรมาส 1 ปี 2561

pll_number_of_visitor 0 ครั้ง เผยแพร่โดย 12 มิ.ย. 2561

สถิติแรงงานไตรมาส 4 ปี 2560

pll_number_of_visitor 0 ครั้ง เผยแพร่โดย 12 มิ.ย. 2561

ภาวะการมีงานทำไตรมาส 3/60

pll_number_of_visitor 0 ครั้ง เผยแพร่โดย 18 ม.ค. 2561

ภาวะการมีงานทำ ไตรมาส 1 ปี 2560

pll_number_of_visitor 0 ครั้ง เผยแพร่โดย 17 ม.ค. 2561
เรื่องที่น่าสนใจ

เรื่องที่น่าสนใจ

แบบสำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ใหม่
ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ใหม่
TOP