Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดน่าน

แบนเนอร์ สไลด์

ติดต่อเรา

นางสาวอัมพร เปรมปรี

นางสาวอัมพร เปรมปรี

แรงงานจังหวัดน่าน
ศาลากลางจังหวัดน่าน สำนักงานแรงงานจังหวัดน่าน ชั้น 1 ถนนน่าน-พะเยา ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

แผนที่ตั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ

ประกาศ

ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

สถานการณ์แรงงานไทย

สถานการณ์แรงงานจังหวัด

ไตรมาส 2 ปี 2563

ไตรมาส 2 ปี 2563

pll_number_of_visitor ครั้ง pll_posted_date 19 ส.ค. 2563
ไตรมาส 1 ปี 2563

ไตรมาส 1 ปี 2563

pll_number_of_visitor ครั้ง pll_posted_date 8 พ.ค. 2563
รายปี 2562

รายปี 2562

pll_number_of_visitor ครั้ง pll_posted_date 19 ก.พ. 2563
ไตรมาส 4 ปี 2562

ไตรมาส 4 ปี 2562

pll_number_of_visitor ครั้ง pll_posted_date 19 ก.พ. 2563
ไตรมาส 3 ปี 2562

ไตรมาส 3 ปี 2562

pll_number_of_visitor ครั้ง pll_posted_date 3 ธ.ค. 2562
ไตรมาส 2 ปี 2562

ไตรมาส 2 ปี 2562

pll_number_of_visitor ครั้ง pll_posted_date 25 ก.ย. 2562

สถิติแรงงานจังหวัด

สถิติแรงงานจังหวัด

สถิติแรงงานไตรมาส 3 ปี 2561

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 12 ม.ค. 2562

สถิติแรงงานไตรมาส 2 ปี 2561

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 12 ม.ค. 2562

สถิติแรงงานไตรมาส 1 ปี 2561

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 12 มิ.ย. 2561

สถิติแรงงานไตรมาส 4 ปี 2560

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 12 มิ.ย. 2561

ภาวะการมีงานทำไตรมาส 3/60

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 18 ม.ค. 2561

ภาวะการมีงานทำ ไตรมาส 1 ปี 2560

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 17 ม.ค. 2561
เรื่องที่น่าสนใจ

เรื่องที่น่าสนใจ

แบบสำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ใหม่
ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ใหม่
TOP