Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดน่าน

ข่าวกิจกรรม

Mol-Thailand

กิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ ...

Mol-Thailand

สรจ.น่าน จัดกิจกรรมวันสูงอายุแห่งชาติ ปี 2560 ...

Mol-Thailand

สรจ.น่าน ร่วมพิธีวางพานพุ่มเนื่องในวันพระเจ้าน่าน ...

Mol-Thailand

สรจ.น่านร่วมกิจกรรมวันข้าราชการพลเรือน ...

Mol-Thailand

การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ ครั้งที่ 1/2560 ...

Mol-Thailand

สรจ.น่านจัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าจ้างขั้นต่ำ ครั้งที่ 1/2560 ...

Mol-Thailand

โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ ...

TOP