Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดน่าน

ข่าวกิจกรรม

Mol-Thailand

สรจ.น่านร่วมจัดกิจกรรม นัดพบแรงงาน ...

Mol-Thailand

แรงงานจังหวัดน่าน มอบตั๋วแลกเงินให้แก่คนงานไทย ...

Mol-Thailand

โครงการสังคมสร้างสุข พลังสร้างชาติ หลักสูตรปักถ้อย ร้อยไหม ...

Mol-Thailand

สรจ.น่าน ตรวจบูรณาการการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน พื้นที่อำเภอภุูเพียง ...

Mol-Thailand

สรจ.น่าน ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันปิยมหาราช ...

TOP