Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดน่าน

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางข้อมูล

ชื่อเรื่อง วันที่เผยแพร่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบริการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4 เมษายน 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อเจลแอลกอฮอล์พร้อมสกรีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4 เมษายน 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบริการตรวจเช็คระบบไฟฟ้าพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมในอาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4 เมษายน 2565
TOP