Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดน่าน

ดาวน์โหลด

ทั่วไป

pll_file_nameแผนปฎิบัติการด้านแรงงานปี 2566 – 2570

ขนาด : 28.18 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2022-06-28 03:08:07+07

pll_file_nameแบบรายงานผลการปฏิบัติงาน อสร.(สภ.1)

ขนาด : 2269.21 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-02-03 08:19:45+07

pll_file_nameอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ

ขนาด : 315.33 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-02-03 08:16:21+07

pll_file_nameตำแหน่งงานว่างเดือนกันยายน 59

ขนาด : 150.5 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-02-03 08:15:25+07

pll_file_nameตำแหน่งงานว่างเดือนสิงหาคม 59

ขนาด : 617.5 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-02-03 08:14:39+07

pll_file_nameตำแหน่งงานว่างเดือนพฤษภาคม 2559

ขนาด : 1324.5 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-02-03 08:13:36+07

pll_file_nameตำแหน่งงานว่างเดือนเมษายน 2559

ขนาด : 126 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-02-03 08:12:41+07

pll_file_nameแบบรายงาน สภ.1

ขนาด : 327.44 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-02-03 08:11:38+07

pll_file_nameตำแหน่งงานว่างเดือนมีนาคม 2559

ขนาด : 179.5 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-02-03 08:09:56+07

pll_file_nameตำแหน่งงานว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2559

ขนาด : 175.5 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-02-03 08:08:59+07

pll_file_nameตำแหน่งงานว่างในจังหวัด มิถุนายน 2556

ขนาด : 76 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-02-03 08:08:06+07

pll_file_nameสปอร์ตแจ้งแรงงานต่างด้าว พม่า ลาว กัมพูชา ต่อใบอนุญาตการทำงาน

ขนาด : 776.07 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-02-03 08:07:10+07
TOP