Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดน่าน

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดน่าน พร้อมด้วยอาสาสมัครแรงงาน ลงพื้นที่แนะนำสิทธิประโยชน์ กรณีแรงงานไทยเสียชีวิตจากการไปทำงานที่ประเทศอิสราเอล

pll_content_description

วันจันทร์ ที่  25 พฤษภาคม  2563 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดน่าน พร้อมด้วยอาสาสมัครแรงงานตำบลน้ำพาง ลงพื้นที่แนะนำสิทธิประโยชน์ กรณีแรงงานไทยเสียชีวิตจากการไปทำงานที่ประเทศอิสราเอล ในพื้นที่บ้านน้ำตวง ตำบลน้ำพาง  อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน

TOP