Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดน่าน

วันที่ 8 กันยายน 2564 น.ส.อัมพร เปรมปรี แรงงานจังหวัดน่าน ร่วมประชุมคุณกรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดน่าน ครั้งที่1/2564 ณ ห้องประชุมเข้ามหาพรหมสุดา ชั้น 6 ศาลากลางจังหวัดน่าน โดยมี นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธาน

pll_content_description

TOP