Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดน่าน

วันที่ 14 กันยายน 2565 นางสาวอัมพร เปรมปรี แรงงานจังหวัดน่าน พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดน่าน ร่วมงาน “วันประมงแห่งชาติ) ประจำปี 2565 ณ อ่างเก็บน้ำห้วยทรายขาว โครงการทหารพันธุ์ดีฐานปฏิบัติการค่ายแสงเพ็ญ ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน โดยมี นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต เป็นประธาน

pll_content_description

TOP