Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดน่าน

วันที่ 12 สิงหาคม 2565 นางสาวอัมพร เปรมปรี แรงงานจังหวัดน่าน ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีพันปีหลวง โครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาคสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 76 จังหวัด ประจำปี 2565 ณ โรงพยาบาลน่าน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน โดยมี นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต เป็นประธาน

pll_content_description

TOP