Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดน่าน

วันที่ 12 สิงหาคม 2565 นางสาวอัมพร เปรมปรี แรงงานจังหวัดน่าน มอบหมายให้ นางสาวเนตรนภา เด่นรุ้ง นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีพันปีหลวง ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “โครงการถนนเมืองน่านสะอาดปราศจากขยะ” (Big Cleaning Day) ณ เทศบาลตำบลเวียงกลาง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน โดยมี นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต เป็นประธานในพิธี

pll_content_description

TOP