Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดน่าน

ประชุมโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ กระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กิจกรรมจ้างงานเร่งด่วน

pll_content_description

วันอังคาร ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2564
                 น.ส.อัมพร เปรมปรี แรงงานจังหวัดน่าน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดน่าน ร่วมประชุมโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ กระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กิจกรรมจ้างงานเร่งด่วน ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอปัว จังหวัดน่าน

TOP