Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดน่าน

ประชุมประสานงานด้านการข่าว (โต๊ะข่าว)

pll_content_description

วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
                      น.ส.อัมพร เปรมปรี แรงงานจังหวัดน่าน เข้าร่วมประชุมประสานงานด้านการข่าว (โต๊ะข่าว) โดยมี นายวิศิษฐ์ ทวีสิงห์ ปลัดจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมณ ห้องประชุมเจ้าฟ้าอัตถวรปัญโญ (ชั้น 2) ศาลากลางจังหวัดน่าน
TOP