Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดน่าน

ประชุมคณะกรรมการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดน่าน (TO BE NUMBER ONE) ครั้งที่ 3/2565

pll_content_description

วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
                    นางสาวอัมพร เปรมปรี แรงงานจังหวัดน่าน มอบหมายให้นายภานุพงศ์ อุปจักร์ นักวิชาการแรงงาน ให้ร่วมการประชุมคณะกรรมการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดน่าน (TO BE NUMBER ONE) ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องประชุมพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช ชั้น 3  ศาลากลางจังหวัดน่าน โดยมีนายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธาน

TOP