Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดน่าน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ วันเวลา สถานที่สอบ

pll_content_description

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการทดสอบเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(จ้างเหมาบริการ)ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์   วันเวลา  สถานที่สอบ  ตามเอกสารแนบ

TOP