Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดน่าน

โครงการสืบสานราชประเพณีงานพิธีศพที่ได้รับพระราชทาน

pll_content_description

วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2565
                   นางสาวอรณิชชา มูลคำ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทน แรงงานจังหวัดน่าน มอบหมาย นายอัยการ จันต๊ะ นักวิชาการแรงงาน ร่วมโครงการสืบสานราชประเพณีงานพิธีศพที่ได้รับพระราชทาน พร้อมเข้าร่วมพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อโรงโกศ เจ้าพ่อราชูปโภค อารักษ์เครื่องสูง และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ณ ศาลาปฏิบัติธรรม วัดแช่แห้ง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน โดยมี นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธาน
TOP