Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดน่าน

แรงงานจังหวัดน่านร่วมพิธีวันพระเจ้าน่าน

pll_content_description

 เมื่อวันที่  5  เมษายน  2561  นายจีรวุฒิ กันทะมัง  แรงงานจังหวัดน่าน  และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดน่าน  ร่วมพิธีวันพระเจ้าน่าน ครบรอบ 100 ปี วันคล้ายวันพิราลัยของพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช  ณ หน้าอนุสาวรีย์พระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดชบริเวณสนามหญ้าหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน

TOP