Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดน่าน

แรงงานจังหวัดน่านร่วมพิธีวันจักรี

pll_content_description

  เมื่อวันที่  6  เมษายน  2561  นายจีรวุฒิ กันทะมัง  แรงงานจังหวัดน่าน  และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดน่าน  ร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช   วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงค์   ณ  หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดน่าน

TOP