Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดน่าน

ออกหน่วยเคลื่อนที่ในกิจกรรม “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”

pll_content_description

วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
              สำนักงานแรงงานจังหวัดน่าน ได้ออกหน่วยเคลื่อนที่ในกิจกรรม “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” เพื่อให้บริการ ให้คำปรึกษาตามภารกิจ พร้อมรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่ โดยมี นายวิบูรณ์  แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดพิธี ณ โรงเรียนบ้านน้ำตวง ตำบลน้ำพาง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน

TOP