Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดน่าน

ออกหน่วยเคลื่อนที่ในกิจกรรม “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” เพื่อให้บริการ ให้คำปรึกษาตามภารกิจ พร้อมรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่

pll_content_description

วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
                            น.ส.อัมพร เปรมปรี แรงงานจังหวัดน่าน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดน่าน ได้ออกหน่วยเคลื่อนที่ในกิจกรรม “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” เพื่อให้บริการ ให้คำปรึกษาตามภารกิจ พร้อมรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่ โดยมี นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดพิธี ณ ที่ว่าการอำเภอบ่อเกลือ ตำบลบ่อเกลือใต้ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
TOP