Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดน่าน

หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน ร่วมออกอากาศรายการ “ ผู้ว่าพาคุย ” ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดน่าน

pll_content_description

19 พฤษภาคม 2563

เช้าวันนี้ เวลา 08.05 – 09.00 น. นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน มอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน ร่วมออกอากาศรายการ “ ผู้ว่าพาคุย ” ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดน่าน (สวท.น่าน) ในระบบเอฟ.เอ็ม. คลื่นความถี่ 94.75 เมกะเฮิร์ตซ์  โดยมีหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดน่าน และเจ้าหน้าที่ ให้สัมภาษณ์ประเด็น มาตรการการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การเผยแพร่ระบาดโรคโควิด -19  ของกระทรวงแรงงาน 

 

 

TOP