Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดน่าน

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดน่าน พร้อมด้วยอาสาสมัครแรงงานอำเภอเชียงกลาง ให้บริการด้านแรงงานแก่ประชาชน ในกิจกรรม “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”  จังหวัดน่าน  ครั้งที่  3/2563

pll_content_description

วันที่  26  ธันวาคม 2562  นางสาวแก้วใจ  สัจจะเวทะ  แรงงานจังหวัดน่าน ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดน่าน พร้อมด้วยอาสาสมัครแรงงานอำเภอเชียงกลาง ให้บริการด้านแรงงานแก่ประชาชน ในกิจกรรม          “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”  จังหวัดน่าน  ครั้งที่  3/2563  โดยมีนายวิบูรณ์  แววบัณฑิต    รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธาน ณ เทศบาลตำบลพระพุทธบาท ตำบลพระพุทธบาท  อำเภอเชียงกลาง  จังหวัดน่าน

TOP