Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดน่าน

สำนักงานแรงงานจังหวัดน่านรับสมัครพนักงานขับรถยนต์

pll_content_description

สำนักงานแรงงานจังหวัดน่าน   ประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวจ้างเหมาบริการ(พนักงานขับรถยนต์)   วุฒิ ป.ตรี  โดยให้ปฏิบัติงานด้านแรงงาน  งานวิชาการ  และหน้าที่อื่นๆ   ตามที่ได้รับมอบหมาย

TOP