Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดน่าน

สรจ.น่าน ประชุมคณะกรรมการศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบจังหวัดน่าน

pll_content_description

      เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น.สำนักงานแรงงานจังหวัดน่าน ได้จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบจังหวัดน่าน โดยมีนายจีรวุฒิ กันทะมัง แรงงานจังหวัดน่าน เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสำนักงานประกันสังคมจังหวัดน่าน

TOP