Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดน่าน

สรจ.น่านจัดโครงการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

pll_content_description

 วันนี้ 19 มกราคม 2561 เวลา 9.00 น.สำนักงานแรงงานจังหวัดน่านจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างต่ำกว่า 10 คน ให้แก่อาสาสมัครแรงงานและเครือข่าย ณ ห้องตรึงใจบอลรูม โรงแรมน่านตรึง


 

 

TOP