Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดน่าน

วันที่ 7 เมษายน 2564 น.ส.อัมพร เปรมปรี ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2564 ณ ศาลาหลวง วัดพระธาตุแช่แห้ง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน โดยมี นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธี

pll_content_description

TOP