Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดน่าน

วันที่ 5 เมษายน 2564 น.ส.อัมพร เปรมปรี แรงงานจังหวัดน่าน ร่วมงานวันพระเจ้าน่าน หรือ วันเจ้าผู้ครองนครน่าน ประจำปี พ.ศ. 2564 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หรืออดีตหอคำเจ้าผู้ครองนครน่าน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน โดยมี นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธาน

pll_content_description

TOP