Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดน่าน

วันที่ 23 สิงหาคม 2564 น.ส.อัมพร เปรมปรี แรงงานจังหวัดน่าน ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน ครั้งที่ 27/2564 ณ ห้องประชุมพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัด โดยมี นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธาน

pll_content_description

TOP