Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดน่าน

วันที่ 14 กันยายน 2565 นางสาวอัมพร เปรมปรี แรงงานจังหวัดน่าน ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน พ.ศ. 2564-2570 ณ ห้องประชุมเจ้ามหาพรหมสุรธาดา ชั้น 6 ศาลากลางจังหวัดน่าน โดยมี นายกฤชเพชร เพชระบูรณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธาน

pll_content_description

TOP