Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดน่าน

วันที่ 12 สิงหาคม 2565 นางสาวอัมพร เปรมปรี แรงงานจังหวัดน่าน ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีพันปีหลวง พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน โดยมี นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต เป็นประธานในพิธี

pll_content_description

TOP