Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดน่าน

ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานและคณะ ได้ตรวจเยี่ยมโครงการสังคมสร้างสุข พลังสร้างชาติ

pll_content_description

      เมื่อวานนี้ 15 มีนาคม 2561 เวลา 13.00น. หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน(นายวิชัย คงรัตนชาติ) และผู้ตรวจราชการกรม กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน(นายสมภพ ปราบณรงค์) ได้ตรวจเยี่ยมโครงการสังคมสร้างสุข พลังสร้างชาติ หลักสูตรแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ ณ หมู่ที 1 ต.สะเนียน อ.เมือง จ.น่าน และได้ตรวจเยี่ยม ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ OSS ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดน่าน

TOP