Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดน่าน

ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ จังหวัดน่าน ครั้งที่ 1/2565

pll_content_description

วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2565
                     สำนักงานเเรงงานจังหวัดน่าน จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ จังหวัดน่าน ครั้งที่ 1/2565 และมีคณะอนุกรรมการฯ ทั้ง 3 ฝ่ายร่วมกันพิจารณาข้อมูลของคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดน่าน ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้าอัตถวรปัญโญ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดน่าน โดยมี นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธาน
 
TOP