กำลังแรงงาน : กำลังแรงงานในประเทศ (ผู้อยู่ในกำลังแรงงานปัจจุบัน)

กำลังแรงงาน : กำลังแรงงานในประเทศ (ผู้อยู่ในกำลังแรงงานปัจจุบัน)
Syndicate content