ข่าวเด่น

งบทดลองเดือนมกราคม 2561

 งบทดลองสำนักงานแรงงานจังหวัดน่านเดือนมกราคม 2561

งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2560

 งบทดลองสำนักงานแรงงานจังหวัดน่าน ประจำเดือนธันวาคม 2560

งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2560

 งบทดลองสำนักงานแรงงานจังหวัดน่านประจำเดือนพฤศจิกายน 2560

งบทดลองประจำเดิือนตุลาคม 2560

 งบทดลองสำนักงานแรงงานจังหวัดน่านประจำเดิือนตุลาคม 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลนาซาว ประกาศรับสมัครตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา

องค์การบริหารส่วนตำบลนาซาว ประกาศรับสมัครตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา รับสมัครระหว่างวันที่ 6 - 15
ธันวาคม 2560 สอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานปลัด อบต.นาซาว โทร 054-718973 หรือ www.nashawnan.go.th

ภาพข่าว: 

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

 ประกาศสำนักงานแรงงานจังหวัดน่าน
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ  ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

ภาพข่าว: 

จังหวัดน่านจัดตั้งศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าวที่ไม่มีเอกสารแสดงตน

จังหวัดน่านจัดตั้งศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าวที่ไม่มีเอกสารแสดงตน ระหว่างวันที่ 24 กรกฏาคม - 7 สิงหาคม 2560 ไม่เว้นวันหยุดราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดน่าน โทร 054-716075-6 ต่อ 16 หรือ 089-8516856  หรือสายด่วน 1694

ภาพข่าว: 
Syndicate content