ข่าวเด่น

ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามออนไลน์ (ร่าง) อัตราค่าจ้างรายชั่วโมง สำหรับลูกจ้างผู้สูงอายุ

 

ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามออนไลน์ (ร่าง) อัตราค่าจ้างรายชั่วโมง สำหรับลูกจ้างผู้สูงอายุเว็บไซต์แบบสอบถามออนไลน์

งบทดลองเดือนกันยายน 2561

ขอความร่วมมือสถานประกอบการอำนวยความสะดวกและให้ข้อมูลตอบแบบสำรวจ

 สำนักงานแรงงานจังหวัดน่าน ขอความร่วมมือสถานประกอบการอำนวยความสะดวกและให้ข้อมูลตอบแบบสำรวจข้อมูลความต้องการด้านแรงงานของสถานประกอบการ

ภาพข่าว: 

งบทดลองเดือนกุมภาพันธ์ 2561

งบทดลองเดือนกุมภาพันธ์ 2561

งบทดลองเดือนมกราคม 2561

 งบทดลองสำนักงานแรงงานจังหวัดน่านเดือนมกราคม 2561

งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2560

 งบทดลองสำนักงานแรงงานจังหวัดน่าน ประจำเดือนธันวาคม 2560

งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2560

 งบทดลองสำนักงานแรงงานจังหวัดน่านประจำเดือนพฤศจิกายน 2560

งบทดลองประจำเดิือนตุลาคม 2560

 งบทดลองสำนักงานแรงงานจังหวัดน่านประจำเดิือนตุลาคม 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลนาซาว ประกาศรับสมัครตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา

องค์การบริหารส่วนตำบลนาซาว ประกาศรับสมัครตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา รับสมัครระหว่างวันที่ 6 - 15
ธันวาคม 2560 สอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานปลัด อบต.นาซาว โทร 054-718973 หรือ www.nashawnan.go.th

ภาพข่าว: 
Syndicate content