สรจ.น่าน จัดกิจกรรมวันสูงอายุแห่งชาติ ปี 2560

 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560 สำนักงานแรงงานจังหวัดน่านร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจัดกิจกรรมเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ณ ศาลเจ้าพ่อวิทยาโยธิน ม. 7 ต.ท่าวังผา อ.ท่าวังผา จ.น่าน

 

ภาพข่าว: 

สรจ.น่าน ร่วมพิธีวางพานพุ่มเนื่องในวันพระเจ้าน่าน

 เมื่อวันที่   ๕ เมษายน  ๒๕๖๐  สำนักงานแรงงานจังหวัดน่านร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน ร่วมถวายต้นกุ่มดอกไม้สด แด่ดวงพระวิญญาณ  พระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช  อดีตเจ้าผู้ครองนครน่าน  เนื่องในวันพระเจ้าน่าน  ณ  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน   โดยมีนายไพศาล  วิมลรัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธาน

ภาพข่าว: 

สรจ.น่าน ร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

 เมื่อวันที่  2  เมษายน  2560  สำนักงานแรงงานจังหวัดน่านร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดน่านร่วมพิธีถวายพานพุ่มสักการะ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน  2560  ณ  ข่วงเมืองน่าน  โดยมีนายไพศาล  วิมลรัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน   เป็นประธานในพิธี

 

สรจ.น่านร่วมกิจกรรมวันข้าราชการพลเรือน

 เมื่อวันที่ศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560 เวลา 8.00 น. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานร่วมพิธีวางพานพุ่มเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฏาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดน่าน และในเวลา 13.30 น.ร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ วัดถืมตอง ม.1 ต.ถือตอง อ.เมือง จ.น่าน

ภาพข่าว: 

สรจ.น่านจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดน่านประจำเดือนมีนาคม 2560

 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2560 เวลา 13.30 น. สำนักงานแรงงานจังหวัดน่าน จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดน่าน ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดน่าน โดยมีนายจีรวุฒิ กันทะมัง แรงงานจังหวัดน่าน เป็นประธาน

ภาพข่าว: 

การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ ครั้งที่ 1/2560

 เมื่อวันที่  24  มีนาคม  2560  เวลา 13.30 น.สำนักงานแรงงานจังหวัดน่านจัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัดน่าน  ครั้งที่ 1/2560  ณ  ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดน่าน โดยมีนายวิบูรณ์   แววบัณฑิต   รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน  เป็นประธานในการประชุม

ภาพข่าว: 

สรจ.น่านจัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าจ้างขั้นต่ำ ครั้งที่ 1/2560

 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม  2560   เวลา  13.30น. สำนักงานแรงงานจังหวัดน่านได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดน่าน  ครั้งที่ 1/2560  โดยมีนายวิบูรณ์  แววบัณฑิต  รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน  เป็นประธาน พร้อมทั้งมีผู้แทนฝ่ายนายจ้าง  ลูกจ้าง  และผู้แทนภาครัฐ  เข้าร่วมประชุม

 

ภาพข่าว: 

โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 6/2560 อ.สันติสุข

  เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560 สำนักงานแรงงานจังหวัดน่านร่วมออกหน่วยให้บริการโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 6/2560 ณ โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม  อ.สันติสุข จ.น่านโดยมีนายไพศาล  วิมลรัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิด

ภาพข่าว: 

โครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานจังหวัดน่าน ประจำปี 2560

 เมื่อวันที่ 15 - 16 มีนาคม 2560 สำนักงานแรงงานจังหวัดน่าน ได้จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานจังหวัดน่าน ประจำปี 2560 ณ บ้านแม่รีสอร์ท และศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยนายสมโภช ปานถม อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

 

ภาพข่าว: 
Syndicate content