สรจ.น่าน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ

 เมื่อวันที่ 8  มิถุนายน  2560  สำนักงานแรงงานจังหวัดน่านจัดอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ  กระทรวงแรงงานประจำจังหวัดน่าน ปีงบประมาณ  2560  ให้กับอาสาสมัครแรงงานจังหวัดน่าน  ณ  โรงแรมเทวราช   อ.เมือง  จ.น่าน  

ภาพข่าว: 

สรจ.น่าน จัดประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนด้านอาชีพ

 เมื่อวันที่  1   มิถุนายน  2560  สำนักงานแรงงานจังหวัดน่านจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนด้านอาชีพ  กระทรวงแรงงาน  ประจำจังหวัดน่าน   ครั้งที่  1/2560  ณ  ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดน่าน  โดยมีนายวิบูรณ์  แววบัณฑิต   รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน  เป็นประธานการประชุม

สรจ.ร่วมกิจกรรมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 8/2560

  เมื่อวันที่ 25  พฤษภาคม 2560 สำนักงานแรงงานจังหวัดน่านร่วมออกหน่วยให้บริการโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 8/2560 ณ โรงเรียนบ้านผาหลัก  อ.สองแคว จ.น่านโดยมีนายไพศาล  วิมลรัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิด

ภาพข่าว: 

กิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ

เมื่อวันที่  1  พฤษภาคม  2560   หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดน่านร่วมจัดกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ  ณ  สนามกีฬากลางจังหวัดน่าน มีการแข่งขันกีฬาสากล  กีฬาพื้นบ้าน  โดยมีนายไพศาล  วิมลรัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธาน ในพิธี

 

ภาพข่าว: 

สรจ.น่าน จัดกิจกรรมวันสูงอายุแห่งชาติ ปี 2560

 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560 สำนักงานแรงงานจังหวัดน่านร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจัดกิจกรรมเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ณ ศาลเจ้าพ่อวิทยาโยธิน ม. 7 ต.ท่าวังผา อ.ท่าวังผา จ.น่าน

 

ภาพข่าว: 

สรจ.น่าน ร่วมพิธีวางพานพุ่มเนื่องในวันพระเจ้าน่าน

 เมื่อวันที่   ๕ เมษายน  ๒๕๖๐  สำนักงานแรงงานจังหวัดน่านร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน ร่วมถวายต้นกุ่มดอกไม้สด แด่ดวงพระวิญญาณ  พระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช  อดีตเจ้าผู้ครองนครน่าน  เนื่องในวันพระเจ้าน่าน  ณ  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน   โดยมีนายไพศาล  วิมลรัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธาน

ภาพข่าว: 

สรจ.น่าน ร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

 เมื่อวันที่  2  เมษายน  2560  สำนักงานแรงงานจังหวัดน่านร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดน่านร่วมพิธีถวายพานพุ่มสักการะ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน  2560  ณ  ข่วงเมืองน่าน  โดยมีนายไพศาล  วิมลรัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน   เป็นประธานในพิธี

 

สรจ.น่านร่วมกิจกรรมวันข้าราชการพลเรือน

 เมื่อวันที่ศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560 เวลา 8.00 น. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานร่วมพิธีวางพานพุ่มเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฏาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดน่าน และในเวลา 13.30 น.ร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ วัดถืมตอง ม.1 ต.ถือตอง อ.เมือง จ.น่าน

ภาพข่าว: 

สรจ.น่านจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดน่านประจำเดือนมีนาคม 2560

 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2560 เวลา 13.30 น. สำนักงานแรงงานจังหวัดน่าน จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดน่าน ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดน่าน โดยมีนายจีรวุฒิ กันทะมัง แรงงานจังหวัดน่าน เป็นประธาน

ภาพข่าว: 
Syndicate content