สรจ.น่าน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ

 เมื่อวันอังคาร  ที่ 27 มิถุนายน 2560 สำนักงานแรงงานจังหวัดน่านจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแรงงานนอกระบบและบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดน่าน  ณ  ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดน่าน  โดยมีนายจีรวุฒิ  กันทะมัง   แรงงานจังหวัดน่าน  เป็นประธานในพิธี

ภาพข่าว: 

แรงงานจังหวัดน่านตรวจติดตามกิจกรรมจ้างงานเร่งด่วน ต.นาปัง อ.ภูเพียง

 เมื่อวันที่  15  มิถุนายน  2560  นายจีรวุฒิ  กันทะมัง  แรงงานจังหวัดน่าน  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ได้ตรวจติดตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพกระทรวงแรงงาน ประจำจังหวัดน่าน ปีงบประมาณ 2560   กิจกรรมจ้างงานเร่งด่วน(ขุดลอกน้ำแก่น)   ในพื้นที่หมู่ที่ 2   ต.นาปัง  อ.ภูเพียง  จ.น่าน โดยมาอาสาสมัครแรงงานตำบลนาปังร่วมกิจกรรม

 

ภาพข่าว: 

สรจ.น่านร่วมโครงการ ศูนย์ดำรงธรรม อำเภอยิ้ม เคลื่อนที่

 สำนักงานแรงงานจังหวัดน่านร่วมกิจกรรมโครงการ  ศูนย์ดำรงธรรม  อำเภอยิ้ม  เคลื่อนที่  ครั้งที่ 5/2560  ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์  อ.เมือง  จ.น่าน  โดยมีนายคุณวัฒน์   สุคันธะกุล  นายอำเภอเมืองน่าน  เป็นประธาน

 

ภาพข่าว: 

สรจ.น่านร่วมกิจกรรมโครงการ ศูนย์ดำรงธรรม อำเภอยิ้ม เคลื่อนที่

 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน  2560 สำนักงานแรงงานจังหวัดน่านร่วมกิจกรรมโครงการ  ศูนย์ดำรงธรรม  อำเภอยิ้ม  เคลื่อนที่  ครั้งที่ 5/2560  ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์  อ.เมือง  จ.น่าน  โดยมีนายคุณวัฒน์   สุคันธะกุล  นายอำเภอเมืองน่าน  เป็นประธาน

 

ภาพข่าว: 

ข่าวสารตำแหน่งงานว่างภาคเหนือ

 

สรจ.น่าน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ

 เมื่อวันที่ 8  มิถุนายน  2560  สำนักงานแรงงานจังหวัดน่านจัดอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ  กระทรวงแรงงานประจำจังหวัดน่าน ปีงบประมาณ  2560  ให้กับอาสาสมัครแรงงานจังหวัดน่าน  ณ  โรงแรมเทวราช   อ.เมือง  จ.น่าน  

ภาพข่าว: 

สรจ.น่าน จัดประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนด้านอาชีพ

 เมื่อวันที่  1   มิถุนายน  2560  สำนักงานแรงงานจังหวัดน่านจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนด้านอาชีพ  กระทรวงแรงงาน  ประจำจังหวัดน่าน   ครั้งที่  1/2560  ณ  ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดน่าน  โดยมีนายวิบูรณ์  แววบัณฑิต   รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน  เป็นประธานการประชุม

สรจ.ร่วมกิจกรรมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 8/2560

  เมื่อวันที่ 25  พฤษภาคม 2560 สำนักงานแรงงานจังหวัดน่านร่วมออกหน่วยให้บริการโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 8/2560 ณ โรงเรียนบ้านผาหลัก  อ.สองแคว จ.น่านโดยมีนายไพศาล  วิมลรัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิด

ภาพข่าว: 

กิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ

เมื่อวันที่  1  พฤษภาคม  2560   หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดน่านร่วมจัดกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ  ณ  สนามกีฬากลางจังหวัดน่าน มีการแข่งขันกีฬาสากล  กีฬาพื้นบ้าน  โดยมีนายไพศาล  วิมลรัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธาน ในพิธี

 

ภาพข่าว: 
Syndicate content