โครงการอบรม "อาสาสมัครแรงงาน กับการเฝ้าระวังด้านแรงงาน"

 เมื่อวันที่  14 -15 กันยายน  2560  สำนักงานแรงงานจังหวัดน่าน  จัดอบรมเชิงวิชาการ "อาสาสมัครแรงงาน  กับการเฝ้าระวังด้านแรงงาน"   ให้แก่อาสาสมัครแรงงานระดับตำบลในพื้นที่จังหวัดน่าน  ณ  ไร่จุฑามาศ  รีสอร์ท  หมู่ที่ 3  บ้านน้ำอ้อ  ต.เปือ  อ.เชียงกลาง  จ.น่าน

ภาพข่าว: 

สรจ.น่านจัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดน่าน ครั้งที่ 3/2560

เมื่อวันที่  13  กันยายน  2560  สำนักงานแรงงานจังหวัดน่านได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดน่าน ครั้งที่ 3/2560  โดยมีนายวิบูรณ์  แววบัณฑิต  รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน  เป็นประธานการประชุม  ซึ่งมีผู้แทนฝ่ายนายจ้าง  ลูกจ้าง และผู้แทนภาครัฐ เข้าร่วมประชุม  ณ  ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดน่าน

ตำแหน่งงานว่างเดือนกันยายน 2560

ประกาศ ณ วันที่: 
5 กย.60

สรจ.น่าน จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ ครั้งที่ 2/2560

 เมื่อวันที่  31  สิงหาคม  2560  สำนักงานแรงงานจังหวัดน่าน  จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารแรงงานนอกระบบจังหวัดน่าน  ครั้งที่ 2/2560  ณ  ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดน่าน  โดยมีนายวิบูรณ์  แววบัณฑิต  รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานการประชุม

ภาพข่าว: 

สรจ.น่านออกหน่วยให้บริการโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 11/2560

 เมื่อวันที่ 24  สิงหาคม 2560 สำนักงานแรงงานจังหวัดน่านร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานออกหน่วยให้บริการโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 11/2560 ณ โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร  ต.ศิลาเพชร  อ.ปัว จ.น่านโดยมีนายไพศาล  วิมลรัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิด

ภาพข่าว: 

ปี 2560 ไตรมาส 2

จังหวัดน่านรับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานรอบที่ 3 (นางเพชรรัตน์ สินอวย)

วันที่ 4 สิงหาคม 2560 นายจีรวุฒิ กันทะมัง แรงงานจังหวัดน่านพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดน่าน เข้าร่วมประชุมรับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน (นางเพชรรัตน์ สินอวย) และคณะเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบที่ 3 (Monitoring/Evaluation) ในพื้นที่จังหหวัดน่านและจังหวัดแพร่ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน

 

ภาพข่าว: 

จังหวัดน่านจัดตั้งศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าวที่ไม่มีเอกสารแสดงตน

จังหวัดน่านจัดตั้งศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าวที่ไม่มีเอกสารแสดงตน ระหว่างวันที่ 24 กรกฏาคม - 7 สิงหาคม 2560 ไม่เว้นวันหยุดราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดน่าน โทร 054-716075-6 ต่อ 16 หรือ 089-8516856  หรือสายด่วน 1694

ภาพข่าว: 
Syndicate content