จังหวัดน่านรับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานรอบที่ 3 (นางเพชรรัตน์ สินอวย)

วันที่ 4 สิงหาคม 2560 นายจีรวุฒิ กันทะมัง แรงงานจังหวัดน่านพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดน่าน เข้าร่วมประชุมรับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน (นางเพชรรัตน์ สินอวย) และคณะเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบที่ 3 (Monitoring/Evaluation) ในพื้นที่จังหหวัดน่านและจังหวัดแพร่ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน

 

ภาพข่าว: 

จังหวัดน่านจัดตั้งศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าวที่ไม่มีเอกสารแสดงตน

จังหวัดน่านจัดตั้งศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าวที่ไม่มีเอกสารแสดงตน ระหว่างวันที่ 24 กรกฏาคม - 7 สิงหาคม 2560 ไม่เว้นวันหยุดราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดน่าน โทร 054-716075-6 ต่อ 16 หรือ 089-8516856  หรือสายด่วน 1694

ภาพข่าว: 

หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดน่านจัดงานสภากาแฟ

เมื่อวันที่ 19 กค.2560 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานสภากาแฟจังหวัดน่าน ครั้งที่ 6/2560 ณ บริเวณสำนักงานประกันสังคมจังหวัดน่าน โดยมีนายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธาน

ภาพข่าว: 

คณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนด้านอาชีพกระทรวงแรงงานจังหวัดน่านตรวจเยี่ยมโครงการในพื้นที่

 เมื่อวันที่ 7 กรกฏาคม 2560 นายจีรวุฒิ กันทะมัง แรงงานจังหวัดน่าน ได้นำคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนด้านอาชีพกระทรวงแรงงาน ประจำจังหวัดน่าน เข้าตรวจเยี่ยมกิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ หลักสูตรช่างปูกระเบื้องในพื้นที่บ้านใหม่พัฒนา ม. 4 ต.น้ำเกี๋ยน และพื้นที่บ้านนาเหลืองม่วงขวา ม.4 ต.น้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน

สรจ.น่าน ติดตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพตำบลผาสิงห์

 เมื่อวันที่  28  มิถุนายน  2560  นายจีรวุฒิ  กันทะมัง  แรงงานจังหวัดน่าน  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ได้ตรวจติดตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพกระทรวงแรงงาน ประจำจังหวัดน่าน ปีงบประมาณ 2560   กิจกรรมจ้างงานเร่งด่วน(ขุดลอกลำห้วยส้มป่อย)   ในพื้นที่หมู่ที่ 2   ต.ผาสิงห์  อ.เมือง จ.น่าน โดยมาอาสาสมัครแรงงานตำบลผาสิงห์ และผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์ร่วมติดตามโครงการด้วย

ภาพข่าว: 

สรจ.น่าน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ

 เมื่อวันอังคาร  ที่ 27 มิถุนายน 2560 สำนักงานแรงงานจังหวัดน่านจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแรงงานนอกระบบและบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดน่าน  ณ  ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดน่าน  โดยมีนายจีรวุฒิ  กันทะมัง   แรงงานจังหวัดน่าน  เป็นประธานในพิธี

ภาพข่าว: 

แรงงานจังหวัดน่านตรวจติดตามกิจกรรมจ้างงานเร่งด่วน ต.นาปัง อ.ภูเพียง

 เมื่อวันที่  15  มิถุนายน  2560  นายจีรวุฒิ  กันทะมัง  แรงงานจังหวัดน่าน  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ได้ตรวจติดตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพกระทรวงแรงงาน ประจำจังหวัดน่าน ปีงบประมาณ 2560   กิจกรรมจ้างงานเร่งด่วน(ขุดลอกน้ำแก่น)   ในพื้นที่หมู่ที่ 2   ต.นาปัง  อ.ภูเพียง  จ.น่าน โดยมาอาสาสมัครแรงงานตำบลนาปังร่วมกิจกรรม

 

ภาพข่าว: 

สรจ.น่านร่วมกิจกรรมโครงการ ศูนย์ดำรงธรรม อำเภอยิ้ม เคลื่อนที่

 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน  2560 สำนักงานแรงงานจังหวัดน่านร่วมกิจกรรมโครงการ  ศูนย์ดำรงธรรม  อำเภอยิ้ม  เคลื่อนที่  ครั้งที่ 5/2560  ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์  อ.เมือง  จ.น่าน  โดยมีนายคุณวัฒน์   สุคันธะกุล  นายอำเภอเมืองน่าน  เป็นประธาน

 

ภาพข่าว: 

สรจ.น่านร่วมโครงการ ศูนย์ดำรงธรรม อำเภอยิ้ม เคลื่อนที่

 สำนักงานแรงงานจังหวัดน่านร่วมกิจกรรมโครงการ  ศูนย์ดำรงธรรม  อำเภอยิ้ม  เคลื่อนที่  ครั้งที่ 5/2560  ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์  อ.เมือง  จ.น่าน  โดยมีนายคุณวัฒน์   สุคันธะกุล  นายอำเภอเมืองน่าน  เป็นประธาน

 

ภาพข่าว: 

ข่าวสารตำแหน่งงานว่างภาคเหนือ

 

Syndicate content