สรจ.น่าน ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันปิยมหาราช

 เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2560 หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดน่านร่วมพิธีงานวันปิยมหาราช ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลากลางจังหวัดน่าน (หลังเก่า) อ.เมืองน่าน จ.น่าน โดยมีนายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานในพิธี

หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดน่าน บุคลากร เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครแรงงาน เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สวรรคตครบ 1 ปี

 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2560 นายจีรวุฒิ กันทะมัง แรงงานจังหวัดน่าน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน บุคลากร เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครแรงงาน เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สวรรคตครบ 1 ปี ณ วัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวง ต.ม่วงตึ๊ด อ.ภูเพียง จ.น่าน และร่วมกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี อาสาสมัครรวมใจถวายพ่อหลวง ณ วัดแสงดาว ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน

ภาพข่าว: 

โครงการอบรม "อาสาสมัครแรงงาน กับการเฝ้าระวังด้านแรงงาน"

 เมื่อวันที่  14 -15 กันยายน  2560  สำนักงานแรงงานจังหวัดน่าน  จัดอบรมเชิงวิชาการ "อาสาสมัครแรงงาน  กับการเฝ้าระวังด้านแรงงาน"   ให้แก่อาสาสมัครแรงงานระดับตำบลในพื้นที่จังหวัดน่าน  ณ  ไร่จุฑามาศ  รีสอร์ท  หมู่ที่ 3  บ้านน้ำอ้อ  ต.เปือ  อ.เชียงกลาง  จ.น่าน

ภาพข่าว: 

สรจ.น่านจัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดน่าน ครั้งที่ 3/2560

เมื่อวันที่  13  กันยายน  2560  สำนักงานแรงงานจังหวัดน่านได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดน่าน ครั้งที่ 3/2560  โดยมีนายวิบูรณ์  แววบัณฑิต  รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน  เป็นประธานการประชุม  ซึ่งมีผู้แทนฝ่ายนายจ้าง  ลูกจ้าง และผู้แทนภาครัฐ เข้าร่วมประชุม  ณ  ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดน่าน

ตำแหน่งงานว่างเดือนกันยายน 2560

ประกาศ ณ วันที่: 
5 กย.60

สรจ.น่าน จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ ครั้งที่ 2/2560

 เมื่อวันที่  31  สิงหาคม  2560  สำนักงานแรงงานจังหวัดน่าน  จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารแรงงานนอกระบบจังหวัดน่าน  ครั้งที่ 2/2560  ณ  ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดน่าน  โดยมีนายวิบูรณ์  แววบัณฑิต  รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานการประชุม

ภาพข่าว: 

สรจ.น่านออกหน่วยให้บริการโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 11/2560

 เมื่อวันที่ 24  สิงหาคม 2560 สำนักงานแรงงานจังหวัดน่านร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานออกหน่วยให้บริการโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 11/2560 ณ โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร  ต.ศิลาเพชร  อ.ปัว จ.น่านโดยมีนายไพศาล  วิมลรัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิด

ภาพข่าว: 

ปี 2560 ไตรมาส 2

Syndicate content