ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

 ประกาศสำนักงานแรงงานจังหวัดน่าน
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ  ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

ภาพข่าว: 

แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน อสร.(สภ.1)

ไฟล์แนบ: 

หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดน่านร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทร์และพิธีเผาดอกไม้จันทร์

 วันที่ 26 ต.ค.60 เวลา หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดน่าน พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ และร่วมพิธีเผาดอกไม้จันทร์ในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ในส่วนภูมิภาค ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง ต.ม่วงตึ๊ด อ.ภูเพียง โดยมีนายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธี

ภาพข่าว: 

สรจ.น่านจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานประจำเดือนตุลาคม 2560

 เมื่อวันที่ 24  ตุลาคม 2560  เวลา  13.30 น.  นายจีรวุฒิ  กันทะมัง  แรงงานจังหวัดน่าน  เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดน่านและการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดน่าน   ประจำเดือนตุลาคม  ๒๕๖๐  ณ  ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดน่าน

ภาพข่าว: 

สรจ.น่านจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานประจำเดือนตุลาคม 2560

 เมื่อวันที่ 24  ตุลาคม 2560  เวลา  13.30 น.  นายจีรวุฒิ  กันทะมัง  แรงงานจังหวัดน่าน  เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดน่านและการแระชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดน่าน   ประจำเดือนตุลาคม  ๒๕๖๐  ณ  ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดน่าน

ภาพข่าว: 

หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดน่านร่วมพิธีรับไฟหลวงพระราชทาน

เมื่ีอวันที่ 24 ต.ค.60 เวลา 09.00น. นายจีรวุฒิ กันทะมัง แรงงานจังหวัดน่าน และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดน่านร่วมพิธีรับไฟหลวงพระราชทานให้แก่อำเภอ ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง ต.ม่วงตึ้ด อ.ภูเพียง จ.น่าน โดยมีนายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานในพิธี

สรจ.น่าน ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันปิยมหาราช

 เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2560 หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดน่านร่วมพิธีงานวันปิยมหาราช ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลากลางจังหวัดน่าน (หลังเก่า) อ.เมืองน่าน จ.น่าน โดยมีนายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานในพิธี

หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดน่าน บุคลากร เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครแรงงาน เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สวรรคตครบ 1 ปี

 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2560 นายจีรวุฒิ กันทะมัง แรงงานจังหวัดน่าน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน บุคลากร เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครแรงงาน เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สวรรคตครบ 1 ปี ณ วัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวง ต.ม่วงตึ๊ด อ.ภูเพียง จ.น่าน และร่วมกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี อาสาสมัครรวมใจถวายพ่อหลวง ณ วัดแสงดาว ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน

ภาพข่าว: 
Syndicate content