งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2560

 งบทดลองสำนักงานแรงงานจังหวัดน่าน ประจำเดือนธันวาคม 2560

งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2560

 งบทดลองสำนักงานแรงงานจังหวัดน่านประจำเดือนพฤศจิกายน 2560

งบทดลองประจำเดิือนตุลาคม 2560

 งบทดลองสำนักงานแรงงานจังหวัดน่านประจำเดิือนตุลาคม 2560

แรงงานจังหวัดน่าน มอบตั๋วแลกเงินให้แก่คนงานไทย

 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560 นายจีรวุฒิ กันทะมัง แรงงานจังหวัดน่าน ได้มอบตั๋วแลกเงินคืนภาษีประเทศไต้หวันให้แก่คนงานไทยที่ได้เดินทางไปทำงานต่างประเทศ ในการติดตามสิทธิประโยชน์ให้แก่แรงงานไทยที่เดินทางกลับประเทศเมื่อครบสัญญาการจ้างแรงงาน

ภาพข่าว: 

โครงการสังคมสร้างสุข พลังสร้างชาติ หลักสูตรปักถ้อย ร้อยไหม

วันนี้ (6 ธ.ค.60)สำนักงานแรงงานจังหวัดน่านได้มอบหมายให้ น.ส.อรณิชา มูลคำ นักวิชาการแรงงานชำนาญการเปิดกิจกรรมส่งเสริม/พัฒนาอาชีพ หลักสูตรปักถ้อย ร้อยไหม ตามโครงการสังคมสร้างสุข พลังสร้างชาติ แก่แรงงานนอกระบบ จำนวน 1 รุ่น จำนวน 18 คน เพื่อสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพเสริม ณ บ้านอภัยคีรี ม.2 ต.ป่าแลวหลวง อ.สันติสุข ดำเนินการระหว่าง วันที่ 6-8 ธ.ค.60

ภาพข่าว: 

ประชุมผ่านระบบ conference การประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน(ศปก.รง.) ครั้งที่ 2/2560

วันนี้ 6 ธันวาคม 2560 เวลา 08.00 น. นายจีรวุฒิ กันทะมังแรงงานจังหวัดน่าน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดน่าน ได้ร่วมประชุมผ่านระบบ conference การประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน(ศปก.รง.) ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดน่าน

ภาพข่าว: 

หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดน่าน ร่วมประชุมรับมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 - 12.30 น. หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดน่าน ร่วมประชุมรับมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุม จอมพล ป. พิบูลสงคราม ชั้น 5 กระทรวงแรงงาน ผ่านระบบ Conference ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดน่าน

ภาพข่าว: 

องค์การบริหารส่วนตำบลนาซาว ประกาศรับสมัครตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา

องค์การบริหารส่วนตำบลนาซาว ประกาศรับสมัครตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา รับสมัครระหว่างวันที่ 6 - 15
ธันวาคม 2560 สอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานปลัด อบต.นาซาว โทร 054-718973 หรือ www.nashawnan.go.th

ภาพข่าว: 

สรจ.น่าน ตรวจบูรณาการการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน พื้นที่อำเภอภุูเพียง

 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 แรงงานจังหวัดน่าน ร่วมกับ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดน่าน จัดหางานจังหวัดน่าน เกษตรอำเภอภูเพียง ปศุสัตว์อำเภอภูเพียง และปลัดอำเภอ หน.ฝ่ายความมั่นคง อ.ภูเพียง ร่วมตรวจบูรณาการสถานประกอบการ เพื่อป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดน่าน ในพื้นที่ตำบลนาปังและตำบลน้ำเกี๋ยน  อำเภอภูเพียง  จังหวัดน่าน

ภาพข่าว: 

สรจ.น่าน ร่วมให้บริการโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 1/2561

  เมื่อวันที่ 16  พฤศจิกายน  2560 สำนักงานแรงงานจังหวัดน่านร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานออกหน่วยให้บริการโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 1/2561 ณ   สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงของ  ต.เชียงของ  อ.นาน้อย จ.น่าน โดยมีนายวิบูรณ์  แววบัณฑิต  รองผู้ว่าราชการจัง

ภาพข่าว: 
Syndicate content