สรจ.น่าน ร่วมให้บริการโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 1/2561

  เมื่อวันที่ 16  พฤศจิกายน  2560 สำนักงานแรงงานจังหวัดน่านร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานออกหน่วยให้บริการโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 1/2561 ณ   สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงของ  ต.เชียงของ  อ.นาน้อย จ.น่าน โดยมีนายวิบูรณ์  แววบัณฑิต  รองผู้ว่าราชการจัง

ภาพข่าว: 

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

 ประกาศสำนักงานแรงงานจังหวัดน่าน
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ  ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

ภาพข่าว: 

ไตรมาส 3 ปี 2560

แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน อสร.(สภ.1)

ไฟล์แนบ: 

หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดน่านร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทร์และพิธีเผาดอกไม้จันทร์

 วันที่ 26 ต.ค.60 เวลา หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดน่าน พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ และร่วมพิธีเผาดอกไม้จันทร์ในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ในส่วนภูมิภาค ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง ต.ม่วงตึ๊ด อ.ภูเพียง โดยมีนายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธี

ภาพข่าว: 

สรจ.น่านจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานประจำเดือนตุลาคม 2560

 เมื่อวันที่ 24  ตุลาคม 2560  เวลา  13.30 น.  นายจีรวุฒิ  กันทะมัง  แรงงานจังหวัดน่าน  เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดน่านและการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดน่าน   ประจำเดือนตุลาคม  ๒๕๖๐  ณ  ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดน่าน

ภาพข่าว: 

สรจ.น่านจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานประจำเดือนตุลาคม 2560

 เมื่อวันที่ 24  ตุลาคม 2560  เวลา  13.30 น.  นายจีรวุฒิ  กันทะมัง  แรงงานจังหวัดน่าน  เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดน่านและการแระชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดน่าน   ประจำเดือนตุลาคม  ๒๕๖๐  ณ  ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดน่าน

ภาพข่าว: 

หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดน่านร่วมพิธีรับไฟหลวงพระราชทาน

เมื่ีอวันที่ 24 ต.ค.60 เวลา 09.00น. นายจีรวุฒิ กันทะมัง แรงงานจังหวัดน่าน และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดน่านร่วมพิธีรับไฟหลวงพระราชทานให้แก่อำเภอ ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง ต.ม่วงตึ้ด อ.ภูเพียง จ.น่าน โดยมีนายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานในพิธี

Syndicate content