ประกาศเชิดชูบุคคลภายในองค์กรที่มีคุณธรรม เพื่อสร้างแรงจูงใจและส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีคุณธรรม ความดีที่ปรารถนา คือ มีวินัย และตรงต่อเวลา ให้กับบุคลากรของสำนักงานแรงงานจังหวัดน่าน

ไฟล์แนบขนาด
prakaasechidchuubukhkhlphaayainngkhkrthiimiikhunthrrm.docx495.21 KB