โครงการเสริมสร้างศักยภาพอาสาสมัครแรงงานจังหวัดน่าน ประจำปี 2562

 เมื่อวันที่  8 - 9 มีนาคม  2562  สำนักงานแรงงานจังหวัดน่าน  ได้จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพอาสาสมัครแรงงาน และส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างตำกว่า 10 คน ประจำปีงบประมาณ 2562  ณ น่านกรีนเลควิว รีสอร์ท  ต.ไชยสถาน  อ.เมือง จ.น่าน โดยมีนายจีรวุฒิ  กันทะมัง  แรงงานจังหวัดน่าน   เป็นประธานในพิธี

 

ไฟล์แนบขนาด
23521.jpg135.85 KB
23522.jpg126.8 KB
sr_yaaesphtid8-9miikh62_190315_0010.jpg614.43 KB