แรงงานจังหวัดน่านมอบตั๋วแลกเงินคืนภาษีให้แก่แรงงานไทย

 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561 นายจีรวุฒิ กันทะมัง แรงงานจังหวัดน่าน ได้มอบตั๋วแลกเงินคืนภาษีให้กับนายต้ง แซ่เฮ้อ แรงงานไทยที่เดินทางกลับจากการไปทำงานประเทศไต้หวัน