ร่วมกิจกรรมวันดินโลก

 วันศุกร์ที่ ๑๙ เดือนตุลาคม  พ.ศ.๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๓๐ น.  หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดน่าน ร่วมกิจกรรมการรณรงค์ปลูกปอเทือง เนื่องในวันดินโลก เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดน่าน ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน โดยมีนายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานในพิธี