แรงงานจังหวัดน่าน มอบตั๋วแลกเงินให้แก่คนงานไทย

 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560 นายจีรวุฒิ กันทะมัง แรงงานจังหวัดน่าน ได้มอบตั๋วแลกเงินคืนภาษีประเทศไต้หวันให้แก่คนงานไทยที่ได้เดินทางไปทำงานต่างประเทศ ในการติดตามสิทธิประโยชน์ให้แก่แรงงานไทยที่เดินทางกลับประเทศเมื่อครบสัญญาการจ้างแรงงาน