โครงการสังคมสร้างสุข พลังสร้างชาติ หลักสูตรปักถ้อย ร้อยไหม

วันนี้ (6 ธ.ค.60)สำนักงานแรงงานจังหวัดน่านได้มอบหมายให้ น.ส.อรณิชา มูลคำ นักวิชาการแรงงานชำนาญการเปิดกิจกรรมส่งเสริม/พัฒนาอาชีพ หลักสูตรปักถ้อย ร้อยไหม ตามโครงการสังคมสร้างสุข พลังสร้างชาติ แก่แรงงานนอกระบบ จำนวน 1 รุ่น จำนวน 18 คน เพื่อสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพเสริม ณ บ้านอภัยคีรี ม.2 ต.ป่าแลวหลวง อ.สันติสุข ดำเนินการระหว่าง วันที่ 6-8 ธ.ค.60

ไฟล์แนบขนาด
s_8888369.jpg315.05 KB
s_21954637.jpg383.01 KB
s_8888369.jpg315.05 KB