ประชุมผ่านระบบ conference การประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน(ศปก.รง.) ครั้งที่ 2/2560

วันนี้ 6 ธันวาคม 2560 เวลา 08.00 น. นายจีรวุฒิ กันทะมังแรงงานจังหวัดน่าน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดน่าน ได้ร่วมประชุมผ่านระบบ conference การประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน(ศปก.รง.) ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดน่าน