หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดน่าน ร่วมประชุมรับมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 - 12.30 น. หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดน่าน ร่วมประชุมรับมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุม จอมพล ป. พิบูลสงคราม ชั้น 5 กระทรวงแรงงาน ผ่านระบบ Conference ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดน่าน

ไฟล์แนบขนาด
120190.jpg132.06 KB
120187.jpg140.7 KB
120197.jpg150.96 KB