องค์การบริหารส่วนตำบลนาซาว ประกาศรับสมัครตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา

องค์การบริหารส่วนตำบลนาซาว ประกาศรับสมัครตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา รับสมัครระหว่างวันที่ 6 - 15
ธันวาคม 2560 สอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานปลัด อบต.นาซาว โทร 054-718973 หรือ www.nashawnan.go.th

ไฟล์แนบขนาด
img-171130084613.pdf1.74 MB