สรจ.น่าน ร่วมให้บริการโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 1/2561

  เมื่อวันที่ 16  พฤศจิกายน  2560 สำนักงานแรงงานจังหวัดน่านร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานออกหน่วยให้บริการโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 1/2561 ณ   สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงของ  ต.เชียงของ  อ.นาน้อย จ.น่าน โดยมีนายวิบูรณ์  แววบัณฑิต  รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิด