หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดน่านร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทร์และพิธีเผาดอกไม้จันทร์

 วันที่ 26 ต.ค.60 เวลา หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดน่าน พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ และร่วมพิธีเผาดอกไม้จันทร์ในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ในส่วนภูมิภาค ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง ต.ม่วงตึ๊ด อ.ภูเพียง โดยมีนายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธี